UWIELBIENIE i nasza historia

DLACZEGO UWIELBIENIE?

 „Uwielbienie jest modlitwą, która zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem”- czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 2639). Jest to równocześnie najbardziej bezinteresowna forma modlitwy- Bogu najbliższa. Człowiek przez nią: „wysławia Boga dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że ON JEST”- podaje dalej Katechizm. W ten sposób wychwalają Boga nieustannie aniołowie w niebie.

Papież Franciszek niejednokrotnie podkreślał wagę tej modlitwy, mówiąc o niej jako o modlitwie radości a równocześnie pamięci o tym, co Pan zrobił dla nas. W jednej ze swych homilii powiedział:

„Wielu mówi: «O, to jest dla tych z Odnowy w Duchu Świętym, nie dla wszystkich chrześcijan!». Nie, modlitwa uwielbienia to modlitwa chrześcijańska dla nas wszystkich! Podczas Mszy, każdego dnia, gdy śpiewamy Święty, święty… to właśnie jest modlitwa uwielbienia: chwalimy Boga, bo jest wielki. I mówimy Mu piękne rzeczy, bo tak to czujemy. Ktoś powie: «A ja tak nie mogę. Ja muszę…». No dobra, umiesz krzyczeć, gdy twoja drużyna strzeli gola, a nie umiesz wyśpiewać chwały Panu? Nie umiesz trochę rozluźnić swojej powściągliwości, by to wyśpiewać? Wychwalanie Pana jest całkowicie bezinteresowne! Nie prosimy, nie dziękujemy: wielbimy!”.

Uwielbienie otwiera nas na działanie Pana i Jego łaski. Najwięcej świadectw o uzdrowieniach, uwolnieniach, przebaczeniach jest właśnie po modlitwie uwielbienia. Pan działa przez tę modlitwę cuda!!

NASZA HISTORIA:

Wszystko zaczęło się w 2011 roku na rekolekcjach Domowego Kościoła w Kłaninie, gdzie spotkaliśmy (my, czyli dwa małżeństwa z bydgoskiego Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie) wspólnotę Ogień Boży z Koniakowa. Prowadzone przez nią modlitwy uwielbienia zainspirowały nas do zainicjowania podobnych w Bydgoszczy. W modlitwie tej zachwyciło nas całkowite otwarcie na Boga bez żadnego „ale”, jej bezinteresowność – uwielbienie Boga za to że JEST, za to jaki JEST i za to co czyni dla mnie. Po powrocie z rekolekcji zaczęliśmy spotykać się na takiej modlitwie w zaledwie kilka osób. Bóg  jednak prędko podsuwał nam kolejne osoby pragnące modlić się w ten sposób. Pół roku później odważyliśmy się rzucić pomysł pierwszego publicznego uwielbienia – przy udziale scholi działającej przy Wincentyńskim Duszpasterstwie Akademickim Stryszek i przy akceptacji ówczesnego duszpasterza – ks. Artura Pająka. Tym sposobem 16 kwietnia 2012 roku w kaplicy akademickiej odbył się pierwszy Wieczór Uwielbienia, w którym udział wzięło około 100 osób.

Od tej pory Wieczory Uwielbienia odbywały się raz na miesiąc w ramach działalności Wincentyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego Stryszek, choć wśród zaangażowanych znajdowały się również osoby z innych wspólnot katolickich – samotne i żyjące w małżeństwie, studenci i osoby pracujące. Przebieg Wieczorów zaczął przyjmować stałą formę o charakterystycznych cechach, takich jak: poprzedzenie Wieczoru Mszą św., liczba i układ pieśni, sposób prowadzenia modlitwy przez animatorów. W skład wykonawców weszli muzycy profesjonalni (absolwenci i wykładowcy Akademii Muzycznej, muzycy Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova)- zarówno instrumentaliści, wokaliści jak i odpowiedzialni za aranże. W 2013 roku otrzymaliśmy nowego duszpasterza – ks. Adama Sejbuka. W tym też roku zawiązała się Wspólnota Uwielbienia, mająca na celu naukę i pogłębienie modlitwy uwielbienia. W kwietniu 2014 roku odbył się pierwszy Wieczór Uwielbienia w „dużej” Bazylice (przy współudziale Mocnych w Duchu), a wieczory przyjęły nazwę „Bydgoskich Wieczorów Uwielbienia”.

Od tego czasu Bydgoskie Wieczory Uwielbienia odbywaly się średnio co dwa miesiące od października do czerwca w głównym kościele Bazyliki, gromadząc jednorazowo kilkaset osób. Na wiosnę 2015 roku do organizacji Wieczoru Uwielbienia po raz pierwszy włącza się Ruch i Fundacja Światło-Życie, a główny organizator – Janusz Stanecki, jako członek Domowego Kościoła zostaje mianowany odpowiedzialnym za BWU z ramienia Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Zmienia się także nasz duszpasterz – ks. Jacek Dądela CM.

W 2016 r. Janusz Stanecki wraz z żoną Julią zostają nową parą odpowiedzialną za Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Przestaje istnieć Wspólnota Uwielbienia – część z niej działa odtąd w ramach Diakonii Ewangelizacji RŚŻ, część osób tworzy nową, niezależną wspólnotę Magnificat.

W 2017 r. muzycy zaangażowani w tworzenie Bydgoskich Wieczorów Uwielbienia nagrywają i wydają płytę z muzyką ewangelizacyjną pod tytułem Tehillah – Uwielbiam!

W 2018 r. nowym duszpasterzem Diakonii Ewangelizacji zostaje ks. Paweł Rybka, a organizowane przez diakonię uwielbienia przyjmują formę o nazwie „Oaza w Mieście”.

Pod koniec 2018 r. strona www.uwielbienie.bydgoszcz.pl zostaje przekształcona w stronę ogólnobydgoską i ma odtąd charakter informacyjny – aby łatwiej przepływały informacje o nabożeństwach uwielbieniowych organizowanych przez różne wspólnoty i parafie na terenie całej Bydgoszczy i okolic.

Nowy adres diakonii ewangelizacji to www.diakoniaewangelizacji.bydgoszcz.pl

Komentarze są wyłączone.