Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

W ramach Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji formuje się Diakonia Ewangelizacji.

Od 2016 r. jej animatorami są Julia i Janusz Staneccy a opiekunem ks. Paweł Rybka.

Członkowie Diakonii wywodzą się zarówno z Oazy Młodzieżowej i Oazy Dorosłych Ruchu Światło-Życie jak i z jego rodzinnej gałęzi – Domowego Kościoła. 

Dzieła realizowane obecnie przez Diakonię:

3 filary naszej aktualnej działalności:

1. KERYGMAT

Jako Diakonia Ewangelizacji mamy na celu „kerygmat Ewangelii” czyli głoszenie dobrej wiadomości o tym, że Bóg nas kocha, że zbawił nas w Jezusie Chrystusie, że posyła nam Swego Ducha i prowadzi do wspólnoty…! (Więcej o tym co to jest Kerygmat, znajdziesz tu 🙂)

Przeżycie tych prawd proponujemy w formie:

  • Seminarium Odnowy Wiary DLA KAŻDEGO – 10-tygodniowe rekolekcje oparte o treści Kerygmatu (więcej w zakładce Seminarium Odnowy Wiary), dające możliwość wejścia do wspólnoty Ruchu Światło-Życie (Oazy Dorosłych lub Domowego Kościoła).  Członków Ruchu Światło-Życie także zapraszamy do przeżycia Seminarium w celu pogłębienia swojego życia duchowego i relacji z Bogiem, odnowienia swojej modlitwy osobistej i wspólnotowej, a także rozwinięcia swojej mentalności kerygmatycznej.
  • Głosimy też Kerygmat w ramach nauk dla kandydatów do Bierzmowania, dla rodziców dzieci 1-komunijnych czy na rekolekcjach wielkopostnych

2. UWIELBIENIE

Przyjęcie prawd Ewangelii czyli Kerygmatu, wyzwala w sercu człowieka chęć uwielbienia Boga, dlatego też drugą gałęzią naszej działalności jest muzyczne uwielbienie czyli:

  • Oazy w mieście – wieczory uwielbienia połączone z modlitwą wstawienniczą i namiotem spotkania

Z drugiej strony ta gałąź naszej działalności sprowadza do nas nowe osoby, które potrzebują pogłębienia Kerygmatu. Takie osoby, których przyciągnęła muzyka i modlitwa uwielbienia zapraszane są do formacji duchowej – przeżycia Seminarium i wejścia do wspólnoty Ruchu.

3. NOWA KULTURA

Jako Diakonia głosząca Ewangelię z ramienia Ruchu Światło-Życie, zajmujemy się również specyficzną dla niej formą ewangelizacji – głoszeniem Nowej Kultury, czyli uwolnienia człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz rozwijania wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Z propagowania Nowej Kultury wynikają:

  • głoszenie świadectwa (przez małżeństwa Domowego Kościoła) w szkołach gimnazjalnych i licealnych, dotyczącego czystości przedmałżeńskiej, zagadnień związanych z seksualnością, małżeństwem i rodziną. Takie świadectwa głosimy również na naukach dla kandydatów do Bierzmowania i na naukach przedmałżeńskich.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

OPIEKUN DUCHOWY –  ks. Paweł Rybka pawel.rybka@organista.org.pl

ANIMATORZY – Julia i Janusz Staneccy julia.stanecka@gmail.com

UWIELBIENIE – Janusz Stanecki janusz.stanecki@gmail.com

MODLITWA WSTAWIENNICZA – Damian Ledziński damian.ledzinski@gmail.com

SEMINARIA ODNOWY WIARY – Paulina i Paweł Starzyńscy p.starzynska@outlook.com

OAZY W MIEŚCIE – Zosia Frymark zosia.frymark@gmail.com

ŚWIADECTWA DLA RODZICÓW DZIECI 1- KOMUNIJNYCH – Justyna i Krzysztof Kuś japanda29@wp.pl

 

Informacje o tym, co ostatnio wydarzyło się w naszej Diakonii znajdziesz w zakładce „Kronika Wydarzeń Diakonii”

 

Informacje o tym, co dzieje się aktualnie i w najbliższym czasie znajdziesz w zakładce „Aktualności” lub w Kalendarzu

 

W dalszych planach Diakonii także:

  • rozpowszechnianie filmów o tematyce ewangelizacyjnej
  • sesje i rekolekcje ewangelizacyjne
  • ewangelizowanie w miejscach publicznych (tzw. ewangelizacja uliczna)
  • i inne…

 

JEŚLI CZUJESZ SIĘ POWOŁANY DO EWANGELIZOWANIA, DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH DZIEŁ

– ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

uwielbienie.bydgoszcz@gmail.com

tel:

Janusz 796 230 096

Julia 512 385 883

 

 

Komentarze są wyłączone.