Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

logo

W ramach Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji formuje się Diakonia Ewangelizacji.

Od 2016 r. jej animatorami są Julia i Janusz Staneccy. Siedzibą jest Bazylika św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, a opiekunami – ks. Jacek Dądela CM i ks. Paweł Rybka.

Członkowie Diakonii wywodzą się zarówno z Oazy Młodzieżowej i Oazy Dorosłych Ruchu Światło-Życie jak i z jego rodzinnej gałęzi – Domowego Kościoła. 

Dzieła realizowane obecnie przez Diakonię:

3 filary naszej aktualnej działalności:

1. KERYGMAT

Jako Diakonia Ewangelizacji mamy na celu „kerygmat Ewangelii” czyli głoszenie dobrej wiadomości o tym, że Bóg nas kocha, że zbawił nas w Jezusie Chrystusie, że posyła nam Swego Ducha i prowadzi do wspólnoty…! (Więcej o tym co to jest Kerygmat, znajdziesz tu 🙂)

Przeżycie tych prawd proponujemy w formie:

 • Seminarium Odnowy Wiary DLA KAŻDEGO – 10-tygodniowe rekolekcje oparte o treści Kerygmatu (więcej w zakładce Seminarium Odnowy Wiary), dające możliwość wejścia do wspólnoty Ruchu Światło-Życie (Oazy Dorosłych lub Domowego Kościoła).
 • Seminarium Odnowy Wiary DLA BĘDĄCYCH W RUCHU – członków Ruchu Światło-Życie także zapraszamy do przeżycia Seminarium w celu pogłębienia swojego życia duchowego i relacji z Bogiem, odnowienia swojej modlitwy osobistej i wspólnotowej, a także rozwinięcia swojej mentalności kerygmatycznej.
 • Głosimy też Kerygmat w ramach nauk dla kandydatów do Bierzmowania – w ten sposób chcemy trafić do Młodych i zaprosić ich do wejścia w Ruch (Oazy Młodzieżowej).
 • w planie: kursy Alfa

2. UWIELBIENIE

Przyjęcie prawd Ewangelii czyli Kerygmatu, wyzwala w sercu człowieka chęć uwielbienia Boga, dlatego też drugą gałęzią naszej działalności jest muzyczne uwielbienie czyli:

 • wieczory uwielbienia
 • warsztaty gospel
 • koncerty ewangelizacyjne
 • zespół muzyczno-ewangelizacyjny Tehillah
 • stworzenie płyty z muzyką ewangelizacyjną

Z drugiej strony ta gałąź naszej działalności sprowadza do nas nowe osoby, które potrzebują pogłębienia Kerygmatu. Takie osoby, których przyciągnęła muzyka i modlitwa uwielbienia zapraszane są do formacji duchowej – przeżycia Seminarium i wejścia do wspólnoty Ruchu.

3. NOWA KULTURA

Jako Diakonia głosząca Ewangelię z ramienia Ruchu Światło-Życie, zajmujemy się również specyficzną dla niej formą ewangelizacji – głoszeniem Nowej Kultury, czyli uwolnienia człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz rozwijania wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Z propagowania Nowej Kultury wynikają:

 • głoszenie świadectwa (przez małżeństwa Domowego Kościoła) w szkołach gimnazjalnych i licealnych, dotyczącego czystości przedmałżeńskiej, zagadnień związanych z seksualnością, małżeństwem i rodziną. Takie świadectwa głosimy również na naukach dla kandydatów do Bierzmowania i na naukach przedmałżeńskich.
 • głoszenie nauk dla rodziców dzieci 1-Komunijnych o następującej tematyce: Psychologia małżeństwa, Wychowanie dzieci, Małżeństwo w Bożym zamyśle, Seksualność w Bożym zamyśle. Małżeństwa będące słuchaczami takich nauk, zapraszane są do przeżycia wakacyjnych rekolekcji ewangelizacyjnych organizowanych przez Domowy Kościół, a w konsekwencji do wstąpienia do Ruchu (Domowego Kościoła).

 

Powyższą strategię działania ilustruje poniższy schemat 🙂 :

wykres

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

OPIEKUN DUCHOWY –  ks. Jacek Dądela jacekdadel@pro.onet.pl i ks. Paweł Rybka pawel.rybka@organista.org.pl

ANIMATORZY – Julia i Janusz Staneccy julia.stanecka@gmail.com

UWIELBIENIE – Janusz Stanecki janusz.stanecki@gmail.com

MODLITWA WSTAWIENNICZA – (w trakcie przygotowań do objęcia odpowiedzialności): Damian Ledziński

SEMINARIA ODNOWY WIARY – Paulina i Paweł Starzyńscy paulina.krys@gmail.com

WSPÓLNOTA DOROSŁYCH – Zosia Frymark zosia.frymark@gmail.com

ŚWIADECTWA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA – Karolina Grzelska karolina-grzelska@wp.pl

ŚWIADECTWA DLA RODZICÓW DZIECI 1- KOMUNIJNYCH – Justyna i Krzysztof Kuś japanda29@wp.pl

KURSY ALFA – Marta i Jacek Marczak jacek.t.marczak@gmail.com

POMOC ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA – Damian Ledziński

 

Informacje o tym, co ostatnio wydarzyło się w naszej Diakonii znajdziesz w zakładce „Kronika Wydarzeń Diakonii”

 

Informacje o tym, co dzieje się aktualnie i w najbliższym czasie znajdziesz w zakładce „Aktualności” lub w Kalendarzu

 

W dalszych planach Diakonii także:

 • rozpowszechnianie filmów o tematyce ewangelizacyjnej
 • sesje i rekolekcje ewangelizacyjne
 • ewangelizowanie w miejscach publicznych (tzw. ewangelizacja uliczna)
 • i inne…

 

JEŚLI CZUJESZ SIĘ POWOŁANY DO EWANGELIZOWANIA, DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH DZIEŁ

– ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

uwielbienie.bydgoszcz@gmail.com

tel:

Janusz 796 230 096

Julia 512 385 883

 

 

Komentarze są wyłączone.